Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

  2009 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

  2010-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

  Mesleki Deneyim

  - 2010-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

  - 2015-2021 Altınözü Devlet Hastanesi İç Hastalıkları

  - 2021-2022 Samandağ 100. Yıl Özel Hastanesi

  - 2022           Reyhanlı Özel MMT Amerikan Hastanesi

  Tıbbi İlgi Alanları

  - Hipertansiyon

  - Diyabet

  - Anemi

  - Geriatri

  - Sindirim Sistemi Hastalıkları- Mide-Barsak Hastalıkları

  - Böbrek Hastalıkları

  - Obezite-Beslenme Bozuklukları

  - Tiroid Hastalıkları (Guatr) - Hashimoto, Graves Hastalığı

  - Enfeksiyon hastalıkları ( Solunum Sistemi, Üriner Sistem vb. Enfeksiyonlar )

  - Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

  - Metabolizma-Endokrin Hastalıkları ( Obezite, Diyabet, Gut, Polikistik Over Hastalığı, Paratiroid Hastalıkları, Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları, Tiroid Hastalıkları ) - Dolaşım Sistemi Hastalıkları ( Hipertansiyon, Kalp Yetmezlikleri)

VİDEO GALERİ