Amaç Ve Hedeflerimiz

 


KURUMSAL AMACIMIZ

Hastane'yi ilkeleri, çalışma felsefesi ve hizmet anlayışı olarak bölgede en iyi bilinen, yaygın, sektör ve ülke gelişiminde paralel olarak, halk için verimli çalışan ve nitelikli hizmet veren kurumsal bir yapı haline getirmek.

 

KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

 

Hedef-2: Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak.

 

Hedef-3: Hastanemizde çalışanların iletişim becerileri ve kişisel gelişimlerini artırmak.

 

Hedef-4: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

 

Hedef-5: Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

 

Hedef-6: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

 

Hedef-8: Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

 

Hedef-7: Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.

 

Hedef-9: Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

 

Hedef-10: İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını arttırmak.

 

Hedef-11: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

 

Hedef-12: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.

 

Hedef-13: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.