KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİ VE TALEP FORMU

 

I. Veri Sahibinin Bilgileri

 

T.C. Kimlik Numarası : ........................................................ Adı Soyadı : ........................................................ Doğum Tarihi : ........................................................

 

II. Veri Sahibinin İletişim Bilgileri

 

Telefon Numarası : ........................................................ E-posta Adresi : ........................................................ Adres : ........................................................

 

III. Başvuruyu Veri Sahibi Adına Yapan Yetkili Kişi (Başvuru yapan kişi, veri sahibinden farklı kişi ise doldurulacaktır.)

 

T.C. Kimlik No : ........................................................

Adı Soyadı : ........................................................ Doğum Tarihi : ........................................................

Yakınlık Derecesi : ........................................................

(Yasal temsilci iseniz temsilci atandığınıza ilişkin karar ve kimlik sureti gerekebilecektir.)

Telefon Numarası : ........................................................

E-posta Adresi : ........................................................

Adres : ........................................................

 

IV. Hastane ile İlişki Bilgisi

 

Lütfen aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı işaretleyiniz.

Hasta/ Hasta Yakını Çalışan/Eski Çalışan/Aday Üçüncü Taraf/Tedarikçi/Firma Çalışanı

 

Hasta/Hasta Yakını tarafından doldurulacaktır.

Ayakta Tedavi Oldum

Yatarak Tedavi Oldum

Ameliyat Oldum

Diğer : .......................

Hizmet alınan sağlık bölüm/bölümleri; ...........................

Son Başvuru Tarihi; .............................

 

Çalışan/Eski Çalışan/Aday tarafından doldurulacaktır.

Çalışan

Eski Çalışan Çalışma Dönemi (ay/yıl) : .....................................

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı yaptım. Başvuru Tarihi (ay/yıl) : .....................................

Diğer : ........................

 

Üçüncü Taraf/Tedarikçi/Firma Çalışanı tarafından doldurulacaktır.

Çalıştığınız Firma Adı : .....................................

Unvan : .....................................

 

 

 

V. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Lütfen talebinize vereceğimiz yanıtın tarafınıza gönderim yöntemini seçiniz.

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Bizzat başvurarak elden teslim almak istiyorum.

 

 

 

Talep Sahibi tarafından doldurulacaktır.

 

Talep Tarihi : ........... / ........... / ...........

 

Talep eden Ad/Soyad : ....................................

 

İmza : ............................

 

Hastanemiz tarafından doldurulacaktır.

 

Teslim Alma Tarihi : ........... / ........... / ...........

 

Teslim Alan Ad/Soyad : ....................................

 

Teslim Alan Unvanı : ....................................

 

İmza : ............................

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum