KOMİTE İSİMLERİ

 

TESİSİ GÜVENLİĞİ 

Dr. Vejdi YILDIZ ( Genel Müdür - Başhekim)

Birgül UĞURLU (Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü)

Cengiz ÇETİN (Teknik Servis Sorumlusu)

Adem SALMAN (Tıbbi cihaz yönetim sorumlusu)

Tarık BİLİR (Güvenlik)

Ceren DURAN ŞARKLI (Kalite Hizmetleri Koordinatörü)

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Kurul Başkanı (İşveren )                              Ali TAŞDELEN

Kurul Üyesi (İşyeri Hekimi )                         Dr. Aziz Reyhan GÖKDEMİR

Kurul Üyesi (İSG Uzmanı )                           Hatice Esra KAYA

Kurul Üyesi ( İnsan Kay.   )                           Mahmut KILINÇ

Kurul Sekreteri( Kalite Sorumlusu )              Ceren DURAN ŞARKLI

Kurul Üyesi ( Çalışan Baş Temsilcisi )          Birgül UĞURLU

Kurul Üyesi ( Tek. İşler Mühendisi )              Ergün MOR

Kurul Üyesi (Tek. İşler Sorumlusu)               Cengiz ÇETİN

Kurul Üyesi (Alt İşveren Temsilcisi)              Tarık BİLİR

EĞİTİM KOMİTESİ

Dr. Vejdi YILDIZ ( Genel Müdür - Başhekim)

Birgül UĞURLU ( Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü- Eğitim Hemşiresi)  

Ceren DURAN ŞARKLI  (Kalite Hizmetleri Koordinatörü)

Halil ŞARKLI (Hasta ve Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu/ Çalışan Temsilcisi)

 

HASTA GÜVENLİĞİ 

Dr. Vejdi YILDIZ ( Genel Müdür - Başhekim)

Birgül UĞURLU (Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü -  Enfeksiyon Hemşiresi)

Uzm. Dr. C. Ahmet ORAL (Biyokimya Uzmanı)

Uzm. Dr. Mustafa DEMİROĞLU ( Radyoloji Uzmanı)

Simla HOŞGÖREN (Eczacı)

Serkan KORKMAZ (Bilgi işlem Sorumlusu)

Ceren DURAN ŞARKLI ( Kalite Koordinatörü) 

Cengiz ÇETİN (Teknik Servis Sorumlusu)

Halil ŞARKLI (Hasta Hizmetleri / Hasta Hakları Sorumlusu)