Hasta Hakları Yönetmeliği

 

Hasta Hakları Yönetmeliği HASTA HAKLARI

• HİZMETTEN YARARLANMA HAKKI
Hayatını sağlıklı sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma 

• SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ ALMA HAKKI
Hem sağlık durumu hakkında, hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme 

• RIZA (ONAY )HAKKI
Yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme


• SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI
Hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağı, doktor veya hastane seçimi konularında karar verme 

• MAHREMİYET HAKKI
Sağlık durumu konusundaki bilginin yanı sıra teşhis ve tedavi yapılırken veya özel ziyaretlerinin gizliliğinin muhafazasını isteme 

• TIPTAKİ YENİLİKLERDEN YARARLANMA HAKKI
Tanı ve tedavideki yeniliklerden yararlanma, hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma 

• VAKTE SAYGI HAKKI
Hizmet almak için bekleme süresinin makul olması ve bu süre içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılama, hizmet alınmadığı durum olursa, hizmet alınabilecek bir kuruma sevk edilme, 

• SAYGINLIK GÖRME HAKKI
Güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz, çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma. 

• DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİRME HAKKI
Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme, 

• ZİYARET VE REFAKAT HAKKI
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme ve refakatçı bulundurmayı isteme, 

• GÜVENLİK VE KALİTE STANDARTLARI HAKKI
Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alma, sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma, 

• ŞİKÂYET VE TAZMİNAT HAKKI
Sağlık hizmeti sırasında, haklarının ihlali durumunda şikâyette bulunma ve fiziksel veya psikolojik zarar gördüğünde tazminat alma