BEYİN OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ

  Nöroşirurji, tıp ve teknolojideki yeniliklere paralel gelişen; teşhis ve tedavide giderek daha iyi sonuçlar alınan bir daldır.

  Beyin ve omurilik damarsal patolojilerinde (anevrizma, damarsal malformasyonlar, kanamalar vs.) ileri düzey görüntüleme sistemleri, gelişmiş tıbbi teknikler, yeni ameliyat yöntemleri ve mikrocerrahinin olanaklarından yararlanarak operasyonlarda risk düzeyi en aza indirilir.

  Cerrahi mikroskoplar, navigasyon sistemleri, ultrasonik aspiratör gibi ileri teknoloji ürünü cihazlar yardımı ile çok çeşitli cerrahi müdahaleler ve yeni yöntemler ile çok hassas ameliyatlar yapılabilmektedir.

  Nöroşirurji biriminde, omurga hastalıkları özellikle bel-boyun ağrıları veya fıtıkları, omurilik kanal darlığı ve omurga tümörleri başarıyla tedavi edilir. Yeni geliştirilen cerrahi yöntemlerden (açık-kapalı, mikrocerrahi, omurga vidalama gibi tespit işlemleri, lazer ve nükleoplasti minimal invazif uygulamalar) hangisinin size daha uygun ve zararsız olacağı, tecrübeli ve konusunda deneyimli uzman kadro tarafından belirlenip ve uygulanır.

  Nöroşirurji, nöroloji ile koordinasyon içinde çalışan bir birimdir. Uzman doktorlardan oluşan ekip işbirliği içinde, epilepsi, damar tıkanıklığına bağlı felç, yüz felci ve ağrısı, inme, beyin kanamaları gibi nörolojik hastalıklara teşhis koyar, gerekli tüm cerrahi ve medikal tedavileri uygular. Nörolojik ağrıların (geçmeyen ağrı, spastisite vb) teşhis ve tedavisinde ise Nöroanestezi-Algoloji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimleri ekibe katılır.

  Tedavi Edilen Hastalıklar, Uygulanan Operasyonlar

  • Disk Hastalıkları
  • Dejeneratif Omurga Hastalıkları
  • Servikal Lomber ve Torasik Mikroskopik yöntemler İle ( açık kapalı )Bel Fıtığı Ameliyatı)
  • Diskektomiler
  • Vertebrektomi
  • Laminektomi
  • Travmalar
  • Çökme Kırıkları
  • Epidural ve Subdural Hematomlar
  • Kafa Kaidesi Tamirleri
  • Omurga Kırıkları ve Stabilizasyonu
  • Omurilik Basısında Acil Cerrahi Müdahaleler
  • Beyin ve Omuriliğin Damar Hastalıkları
  • Anevrizma
  • Arteriovenöz Malformasyon ve Kavernoma Ameliyatları
  • Endarterektomi
  • İntraserebral Hematomlar
  • Kalvaryum Lezyonları ve Kranioplasti Ameliyatları
  • Kraniofasiyal Cerrahi
  • Kraniosinostoz ve Şekillendirme Ameliyatları
  • Nöroendoskopi ve Hidrosefali Tedavisi
  • Şant Ameliyatlar ve Araknoid Kistlerin Fenestrayonu
  • Fonksiyonal Periferik Sinir Cerrahisi
  • Periferik Sinir Anastomozları, Tamirleri,
  • Sinir Tuzak Sendromları Cerrahisi

  Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi birimi, teşhis ve tedavide diğer tüm kliniklerle ilişki içinde çalışır. Her an CT veya MR çekilebilir. Ameliyathanelerde pek çok modern nöroşirurji aleti; ameliyat mikroskobu, skopi, mikroşirürji aletleri, High Speed Dril Sistem operasyon için sürekli hazır bulundurulur.

  Beyin ve Sinir Hastalıkları