Günümüz modern tıbbında bilimsel ve işlevsel paralele paralel olarak İç Hastalıkları Birimi (Genel dahiliye) kendi içlerinde yan dala ayrılmakla birlikte erişkinler

  Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların ve çözüm merkezlerinde İç Hastalıkları Ünitesi'dir.

  Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi birini yenileyen yan dallar hep Dahiliyenin doğmadır.

  Karın ağrısı olan hastamız da sindirim sistemi problemi olan da, iştahsızlığı olan da, öksürüğü olan da dahil olmak üzere Dahiliye Polikliniği’ne başvuruyor. Doğrusu da genel anlayışı, hastayı objektif değerlendirmemek ve tedavi etmek genel dahiliyenin temel prensibidir.

  İç hastalıkları Uzmanı tanısını koyduğu, hastayı tedavi ediyor.

  Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası tedavi vakfı kalp, akciğer (böbrek), sorun-çözüm problemlerinin çözümüne direkt olarak gelen ve sorun çözen birim İç Hastalıklarıdır.

  Özetle erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk merkez merkezi ve çözüm ünitesi İç Hastalıkları Birimidir.