Poliklinik, laboratuvar, radyolojik tetkikler ve odiyolojik tetkikler sonrası hastalarımızın hemen tamamında hastanelerimizde tanı koyup tedaviye geçilmektedir. KBB muayene odaları klasik muayene gereçlerinin yanı sıra endoskopik muayenelere de olanak veren endovizyon sistemi ile donatılmıştır.

    Ameliyathanelerimizde hastanın konforu ve başarılı bir ameliyat sürecine katkı sağlayacak gerekli cerrahi setlerle donatılmıştır. Bu setler, endoskopik sinüs cerrahisi, orta kulak ve mastoid cerrahisi alanlarındaki hekim pratiğine katkı sağlayan donanımlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ameliyathanelerimizde baş ve boyun bölgesinin büyük kanserlerinin ameliyatları da başarıyla gerçekleştirecek tıbbi donanım, hekim kadrosu ve yoğun bakım hizmetleri bulunmaktadır.

    Hastanelerimiz Bünyesinde Tedavi Edilen KBB Hastalıklarının Belli Başlıları

    OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ (KULAĞI VE KULAKLA BEYİNİ ORTAK İLGİLENDİREN HASTALIKLAR)

    • Dış kulak yolunun tüm hastalıkları, kulak tümörleri
    • Orta kulak hastalıkları: Akut ve kronik iltihapları, kolesteatom cerrahisi, orta kulakta sıvı birikimleri, orta kulak ve iç kulak bağlantısında kireçlenme (otoskleroz)
    • İç kulak ve Gerisinin Rahatsızlıkları: Labirentit, Vestibüler Nörinit gibi iç kulağın iltihabi rahatsızlıkları Meniere Hastalığı, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo gibi baş dönmesinin ön planda olduğu rahatsızlıklar

    RİNOLOJİ VE ALLERJİ (BURUN HASTALIKLARI)

    • Burun kemiği eğrilikleri,konka (burun eti) problemleri, polipler ve burun içi kanserleri 
    • Akut ve kronik sinüzitleri tedavileri 
    • Mevsimsel ve Süregen Allerjik Burun Nezleleri

    STOMATOLOJİ VE OROFARENKS HASTALIKLARI

    • Ağız İçinin iltihabi, kistik ve tümöral hastalıkları
    • Bademciklerin ve geniz etinin iltihapları ve büyümeleri
    • Horlama sebepleri ve tedavileri

    LARENGOLOJİ

    • Ses teli ve civarının iltihabi hastalıkları(Larenjitler), ses teli nodüller, gırtlak kanserleri
    • Konuşma bozuklukları

    BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ HASTALILARI

    • Tükürük bezlerinin (kulak önü, çene altı ve dilaltı) iltihabi hastalıkları ve tümöral şişlikleri, tiroid bezi cerrahisi; boyundaki kitlelere (şişlik) yaklaşım onların sebeplerinin aranması ve gerekirse ameliyatla tedavileri, tiroglossal kistlerin ve sinüslerin tedavileri. Baş-boyun bölgesinin tüm kanserleri orofarenks (ağız içi), dil, çene

    MAKSİLLOFASİAL VE FASİAL PLASTİK CERRAHİ

    • Burun estetiği, kepçe kulak benzeri estetik operasyonlar
    • Alt ve üst çene kırıklarının cerrahi tedavileri, çene ve yüz kemiklerinin hastalıkları ve tedavisi