Özel MMT Amerikan Hastaneleri Sağlık Grubu Nöroloji bölümleri bünyesinde serebrovasküler olay ünitesi, baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar (multipl skleroz), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (AlzheimerParkinson hastalığı), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları konusunda ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

    Birimlerimizde yer alan elektrofizyoloji laboratuvarında EEG, EMG, uyarılmış potansiyel çalışmaları yapılmaktadır.