Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997

  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006

  Mesleki Deneyim

  - Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Kızılcahamam, Ankara 2006-2008

  - İpekyolu Devlet Hastanesi, Van 2008-2009

  - Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hatay 2009-2016

  - Özel Reyhanlı Sevgi Hastanesi, Reyhanlı, Hatay 2017-2019

  - Özel Palmiye Hastanesi, İskenderun, Hatay 2019-2021

  Tıbbi İlgi Alanları

  - Bruselloz (peynir hastalığı)

  - Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları

  - Hepatitler

  - Paraziter hastalıklar (tenya, kıl kurdu vs)

  - Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

  - Nedeni bilinmeyen ateş

  - İshaller

  - İdrar yolu enfeksiyonları

  - Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  - Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

  - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

  - Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

  - Viral Hepatitle Savaşım Derneği

VİDEO GALERİ