EĞİTİM ve UZMANLIK:

  1985-1991 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi

  1996-2002 Hacettepe Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi – Uzmanlık Eğitimi

  TIBBİ İLGİ ALANLARI:

  Koroner by-pass cerrahisi

  Minimal invaziv (küçük kesi ile) koroner by-pass ameliyatları

  Kalp kapağı ameliyatları (AVR, MVR, TVR, PVR)

  Torakotomi ile kalp kapağı ve ASD ameliyatları

  Kalp kapağı tamir prosedürleri

  Asendan aorta anevrizma ameliyatları

  Tip 1-2 diseksiyon ameliyatları

  Karotis (şah damar) ameliyatları (patoloji ve darlık yerine özel cerrahi prosedürler)

  Anevrizma (damar genişlemesi) cerrahi uygulamaları (abdominal, iliak, popliteal anevrizmalar)

  Varis ve kılcal damar tedavisi

  Periferik damar cerrahisi

  Boyun-kol damar-sinir sıkışması (TOS) cerrahi tedavisi

  Torakal sempatektomi (Raynaud sendromu, aşırı el terlemesi , elin spastik küçük damar hastalıkları)

  Lomber sempatektomi (Burger hastalığı, muhtelif spastik damar hastalıkları)

  Lenf hastalıkları (lenfanjit lenfödem) tedavisi

   

  MESLEKİ ÜYELİKLER:

  Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği

   

  BİLİMSEL YAYINLAR:

  -Impact of clopidogrel on postoperative blood loss after non-elective coronary bypass surgery (Oxford Academic, 2005)

  -Off-pump coronary endarterectomy in high-risk patients (Asian Cardiovasc Thorac Ann, 2006)

  -Hemodiyaliz hastalarında alternatif arteriyovenöz fistül yerleri (Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2008)

  -Hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistüle bağlı gelişen venöz anevrizmaların cerrahi tedavisi (Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2010)

  -Ekstrakraniyal İnternal Karotis Arter Anevrizması: Olgu Sunumu (2011)

  -Iatrogenic femoral artery pseudoaneurysms ( tgkdc.dergisi, 2013)

  -True Aneurysm of the Brachial Artery due to Chronic Trauma in a Polio Patient: Case Report (Damar Cer Derg, 2014)

  -A Very Rare Cause of Lower Limb Ischemia in Young People: Popliteal Artery Entrapment (The Open Cardiovascular Medicine Journal, 2018)

  -Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)

   

VİDEO GALERİ