EĞİTİM VE UZMANLIK:

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi

  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi – Uzmanlık Eğitimi

  TIBBİ İLGİ ALANLARI:

  Beyin baloncuk ve damar yumağı tedavileri
  Şah damarı darlıklarının tedavisi
  Varis tedavisi 
  Bacak ve kol damarlarının darlık ve tıkanıklıklarının tedavisi
  Diyaliz fistül tıkanıklarının tedavisi
  Onkolojik hastalıkların damar içi tedavileri
  Perkütan tedaviler (idrar ve safra yolu tıkanıklıklarında, abse oluşumlarında, karaciğer kist hidatiğinde)

VİDEO GALERİ