EĞİTİM VE UZMANLIK:

  Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

   

  TIBBİ İLGİ ALANLARI:
  MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
  Tomografi
  Mamografi
  Ultrasonografi
  Renkli doppler ultrasonografi
  Girişimsel radyolojik işlemler / Biyopsiler


  BİLİMSEL YAYINLAR:

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
  a) Endovenous laser ablation and foam sclerotherapy for varicose veins: does the presence of perforating vein insufficiency affect the treatment outcome?

  • Köroglu M, Eris HN, Aktas AR, Kayan M, Yeşildağ A, Cetin M, Parlak C, Gürses C, Akhan O.
  • Acta Radiol. 2011 Apr 1;52(3):278-84. doi: 10.1258/ar.2010.100356. Epub 2011 Mar 3.

  b) Ultrasound guided percutaneous treatment and follow-up of Baker's cyst in knee osteoarthritis.

  • Köroğlu M, Callıoğlu M, Eriş HN, Kayan M, Cetin M, Yener M, Gürses C, Erol B, Türkbey B, Parlak AE, Akhan O.
  • Eur J Radiol. 2012 Nov;81(11):3466-71. doi: 10.1016/j.ejrad.2012.05.015. Epub 2012 Jun 20.
  c) Adenomyomatosis of the gallbladder resembling honeycomb in a child
  • Akçam M, Buyukyavuz I, Çiriş M, Eriş N
  • European Journal of Pediatrics September 2008, Volume 167, Issue 9, pp 1079-1081

  12.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  a) Maligniteye Bağlı İliak Arter Stenozunda Endovasküler Stent Tedavisi: Olgu Sunumu

  • Mehmet Çallıoğlu, Mert Köroğlu, Naim Eriş
  • SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2 (2011)

  12.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  a) Yüzeyel Venöz Yetmezlik Tedavisinde Endovenöz Lazer Ablasyon Ve Eş Zamanlı Köpük Skleroterapisinin Etkinliği ( Bilimsel Çalışma)
  • H. Naim Eriş, Mert Köroğlu, Mehmet Çallıoğlu, Ahmet Yeşildağ, Meltem Çetin,
  • 30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2009 ANTALYA

  b) Nadir Bir Benign Lenfoproliferatif Hastalık: Castleman Hastalığı-İzole Supraklaviküler Tutulum (Olgu Sunumu)
  • H. Naim Eriş, Mehmet Çallıoğlu, Selçuk Yaşar, Ahmet Yeşildağ, Meltem Çetin, Mert Köroğlu
  • 30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2009 ANTALYA

  c) Canlı Ektopik Gebelik (Olgu Sunumu)
  • H. Naim Eriş, Mehmet Çallıoğlu, Meltem Çetin, Mert Köroğlu, Ahmet Yeşildağ
  • ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2009 ANTALYA

  d) Safra Taşı İleusunda Preoperatif Tanının Önemi
  • H. Naim Eriş, Mehmet Çallıoğlu, Mert Köroğlu, Ahmet Yeşildağ, Meltem Çetin, Zeynep Öğüt Aydıncı,
  • 30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2009 ANTALYA

  e) Düzeltilmemiş İleri Yaş Aort Koarktasyon Olgusu
  • H. Naim Eriş, Mehmet Çallıoğlu, Selçuk Yaşar, Şeyma Ok,
  • 30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2009 ANTALYA

  f) Hepatoselüler Karsinomda Rf Ablasyon Ve Alkol Ablasyon Uygulamaları (Eğitimsel Çalışma)
  • Mehmet Çallıoğlu, H. Naim Eriş, Mert Köroğlu, Meltem Çetin, Ahmet Yeşildağ
  • 30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2009 ANTALYA

  g) Dublike Vena Cava Inferıor (Olgu Sunumu)
  • Mehmet Çallıoğlu, H. Naim Eriş, Cevriye Akdağ, Mert Köroğlu, Meltem Çetin, Ahmet Yeşildağ
  • 30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2009 ANTALYA

  h) Gardner Sendromu; (Olgu Sunumu)
  • Selçuk Yaşar, H. Naim Eriş, Mehmet Çallıoğlu, Mert Köroğlu, Meltem Çetin, Ahmet Yeşildağ,
  • 30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2009 ANTALYA

  i) Kavernöz Sinüs Yerleşimli Ektopik Hipofiz Adenomu (Olgu Sunumu)
  • Orhan Oyar, Önem Löker Altıntaş, Naim Eriş, Banu Kale Köroğlu, M. Numan Tamer
  • 27. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2006 ANTALYA

  j) İdiopatik Periduktal Mastit (Olgu Sunumu)
  • Ümmihan Topal, Cevriye Akdağ, Hüseyin Naim Eriş, Mehmet Gündüz, Ahmet Özden, Önem Löker, Ahmet Yeşildağ, Mert Köroğlu, Orhan Oyar
  • 28. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2007 ANTALYA

  k) Solid Meme Lezyonlarında Doppler Us Ölçümleri İle Sintimamografinin Benign-Malign Lezyonları Ayırmadaki Rollerinin Karşılaştırılması (Bilimsel Çalışma)
  • Ümmihan Topal, Süreyya Çerçi, Hüseyin Naim Eriş, Ahmet Yeşildağ, Mert Köroğlu, Orhan Oyar, Erol Eroğlu, Mustafa Yıldız
  • 28. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2007 ANTALYA

  l) Solid Meme Kitlelerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşımla Doppler Ultrasonografinin Etkinliğinin Araştırılması. (Bilimsel Çalışma)
  • Ahmet Yeşildağ, Ümmihan Topal, Orhan Oyar, Hüseyin Naim Eriş, Mert Köroğlu, Mustafa Öztürk, Celal Çerçi, Nilgün Kapucuoğlu
  • 28. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2007 ANTALYA

  m) Ultrasonografi Rehberliğinde Baker Kisti Tedavisi Yapılan Olguların Takibi (Bilimsel Çalışma)
  Mehmet Çallıoğlu, Mustafa Kayan, Meltem Çetin, Hüseyin Naim Eriş
  32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 2011 ANTALYA

   

VİDEO GALERİ