Unvan Ad Soyad: Uzman Dr. Hüseyin KAÇMAZ

  Branş: Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları

  Tıbbi ilgi alanları:

  • Endoskopi / Kolonoskopi
  • Endoskopik / Kolonoskopik Polipektomi
  • EMR (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon)
  • ERCP
  • Mide Balonu ve Mide Botox Uygulaması
  • PEG (Perkutan Endoskopik Gastrostomi)
  • Mide Hastalıkları
  • Özofagus Hastalıkları
  • İnce ve Kalın Barsak Hastalıkları
  • Karaciğer Hastalıkları
  • Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
  • Pankreas Hastalıkları

  Eğitim:

  • 1. Tıp Eğitimi: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
  • 2. İç Hastalıkları İhtisası: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
  • 3. Gastroenteroloji Yüksek İhtisası: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji BD

  Deneyim:

  • Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servisi 2007-2009 (Pratisyen Hekim)
  • Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 2010-2014, İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi
  • Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi 2014-2015, İç Hastalıkları Uzmanı
  • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji BD 2015-2018, Gastroenteroloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
  • Gümüşhane Devlet Hastanesi 2018-2020, Gastroenteroloji Uzmanı
  • Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2020-2022, Gastroenteroloji Uzmanı
  • Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve Araştırma Hastanesi 2022-2023, Dr. Öğretim üyesi
  • Özel LİV Hospital (Gaziantep) 2023-2024
  • Özel Gaziantep MMT Amerikan Hastaneleri 2023- Halen devama ediyor.

  Araştırma:

  • Yayınlar: Sayı olarakta rica ediyoruz (17)
  • KAYA, Muhsin; KAÇMAZ, Hüseyin. Roma IV kriterlerine göre fonksiyonel barsak hastalıklarının yeniden değerlendirilmesi. Güncel Gastroenteroloji, 2016, 20.4: 393-407.
  • EFE, Cumali, et al. Outcome of COVID19 in patients with autoimmune hepatitis: an international multicenter study. Hepatology, 2021, 73.6: 2099-2109.
  • EFE, Cumali, et al. Effects of immunosuppressive drugs on COVID19 severity in patients with autoimmune hepatitis. Liver International, 2022, 42.3: 607-614.
  • Çoraplı, M., Çil, E., Oktay, C., Kaçmaz, H., Çoraplı, G., & Bulut, H. T. (2021). Role of hepatosteatosis in the prognosis of COVID 19 disease. Clinical Imaging, 80, 1-5.
  • MARASCO, Giovanni, et al. Prevalence of gastrointestinal symptoms in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection: results of the prospective controlled multinational GI-COVID-19 study. The American Journal of Gastroenterology, 2022, 117.1: 147-157.
  • MARASCO, Giovanni, et al. Post COVID-19 irritable bowel syndrome. Gut, 2023, 72.3: 484-492.
  • Ekin, N., Ucmak, F., Ebik, B., Tuncel, E., Kacmaz, H., Arpa, M., & Atay, A. (2022). GPR, King’s Score and S-Index are superior to other non-invasive fibrosis markers in predicting the liver fibrosis in chronic Hepatitis B patients. Acta Gastro-Enterologica Belgica, 85(1).
  • Ebik, B., Kacmaz, H., Tuncel, E., Arpa, M., Ucmak, F., & Kaya, M. (2022). What does the procalcitonin level tell us in patients with acute pancreatitis?. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 32(10).
  • Ebik, B., Aygan, M., Tuncel, E. T., Kacmaz, H., Ekin, N., Arpa, M., & Yalcin, K. (2022, September). Development of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis C who had sustained viral response following direct-acting antiviral therapy. In Hepatology Forum (Vol. 3, No. 3, p. 82). Turkish Association for the Study of the Liver.
  • KAÇMAZ, Hüseyin, et al. F-18-FDG PET/BT’de kolanjiosellüler kanseri taklit eden Fasciola hepatica vakası. Endoskopi Gastrointestinal, 2018, 26.2: 69-72.
  • EBİK, B., KAÇMAZ, H., UÇMAK, F., & KAYA, M. (2018). Özofagus Gastrointestinal Stromal Tümörü: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, 3(3).
  • EBİK, B., KAÇMAZ, H., UÇMAK, F., & KAYA, M. (2017). Kolestazla Kendini Gösteren Hepatik Adenom Olgusu Eşliğinde Hepatik Adenomlara Güncel Yaklaşım. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, 2(3).
  • TUNCEL, Elif Tuğba; KAÇMAZ, Hüseyin; KAYA, Muhsin. Kalp yetmezliği ve tipik karaciğer tutulumu bulgularıyla kendini gösteren Osler-Weber-Rendu olgusu. akademik gastroenteroloji dergisi, 2015, 14.3: 128-131.
  • Uçmak, F., TUNCEL, E. T., Kaçmaz, H., Berat, E. B. İ. K., & Muhsin, K. A. Y. A. (2018). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Üçüncü Basamak Gastroenteroloji Kliniğinin Toksik Hepatit Deneyimi. Dicle Tıp Dergisi, 45(2), 157-164.
  • Kitap Bölümleri
  • ANILIR, Ender; ZERRIN, Ö. N. A. L.; İBRİŞİM, Duygu (ed.). Hepatoloji. Akademisyen Kitabevi, 2020. Karaciğer Sirozu ve Tüm Yönleri ile Laboratuar Değerlendirme Berat Ebik, Hüseyin Kaçmaz
  • ÖZTÜRK, Tuba ERÜRKER; KEFELİ, Ayşe; FATIH, E. R. E. N. (ed.). Pankreas Hastalıkları El Kitabı. Akademisyen Kitabevi, 2022. Pankreasın Benign Neoplazmları Hüseyin Kaçmaz
  • KAÇMAZ, Hüseyin. AKUT GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM. SAĞLIK & BİLİM 2022: İç Hastalıkları Acilleri, 2022, 151.

  Üyelikler:

  • Türk Gastroenteroloji Derneği

VİDEO GALERİ