Uzm. Dr. Mehmet Sıddık Tunçay, 1985 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 2003 yılında Şanlıurfa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesini bitirdi, 2010-2014 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İhtisası yaptı. 2014-2016 'de Nizip Devlet Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Sıddık Tunçay'ın birçok yayını bulunmaktadır. Mart 2016 itibari ile Özel sektörde Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde görev yapmaya başlayan Uzm. Dr. Tunçay, İntegratif Tıp (tamamlayıcı tıp) uygulamaları ile yakından ilgileniyor. Mart 2021’den itibaren Gaziantep’te Özel Bossan Hospital da görev yapmaktadır. Girişimsel fiziyatri yani enjeksiyonlar (lokal, intraartiküler, spinal, vb.), manuel tıp yöntemleri (tanı ve tedavi), Muskuloskeletal (kas –iskelet) USG (özellikle girişim rehberliği amaçlı), ozon, PRP (trombosit, pıhtı hücresi yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması),akupunktur, mezoterapi, tıbbi hacamat, hirudoterapi, proloterapi (akut ve kronik eklem ağrılarının tedavisinde kullanılan bir tedavi) ve geçmeyen her türlü ağrının tedavisinde nöral terapi uygulamaları da Tunçay'ın ilgi alanda bulunuyor.

  Eğitim Geçmişi
  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimlik Uygulamaları Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi GETAT Ünitesi 06.01.2020 - 02.03.2020

  Uzmanlık Eğitimi (2010-2014): Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Sivas

  Tıp Eğitimi (2003-2009): Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi (Tez: Romatoid Artritte Tedavinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi, Danışman: Doç. Dr. Özlem Şahin)

  AKUPUNKTUR UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

  HİPNOZ UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

  KUPA UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

  MEZOTERAPİ UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

  OZON UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

  PROLOTERAPİ UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

  SÜLÜK UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

  Çalışma Geçmişi
  Gaziantep Özel Bossan Hastanesi 12.03.2021- Halen

  Ankara Özel Akropol Hastanesi 01.03.2020-18.01.2021

  Ankara Özel Medipark Tıp Merkezi 03.03.2020 - 08.09.2020

  Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi 18.12.2019 - 02.03.2020

  Özel Gaziantep Akademi Hastanesi 30.04.2018 - 07.08.2019

  Gaziantep Özel Tammed Hastanesi 22 Eylül 2016-18.05.2018

  Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 1 Mart 2016-7 Eylül 2016

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doktorluğu (2014-): Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep 2014-2016

  Hizmetler
  Bel ve boyun ağrıları

  siyatik

  servikal ve lomber spondiloartrozis diz kalça ve ellerin osteoartriti (kireçlenmesi)

  Boyun ve bel fıtıkları

  Omurga eğriliği

  Kas spazmı sonucu oluşan ağrı

  Fibromyalji denilen yumuşak doku romatizması

  Donuk omuz

  Omuz kaslarının yırtıkları

  Tenisçi ve golfçü dirseği

  Diz bağ zedelenmesi ve yırtıkları

  menisküs yırtıkları

  Ön diz ağrısı

  Ayak bilek bağ yaralanmaları

  Postür bozuklukları

  Ortopedik cerrahi sonrası rehabilitasyon

  Ankilozan spondilit ve romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu

  Spor yaralanmaları

  İş kazası sonucu oluşan yaralanmalar

  El-el bilek rahatsızlıkları

  El cerrahisi sonrası rehabilitasyon

  sinir yaralanmaları sonrası rehabilitasyon

  yüz felci

  İnme (Genel felç durumu) rehabilitasyonu

  Travmatik beyin hasarı rehabilitasyonu

  Beyin tümörü cerrahisi sonrası rehabilitasyon

  Parkinson Hastalığı

  Tortikollis

  Serebral palsi

  Akciğer rehabilitasyonu

  Sağlıklı bireylerde ve myofasyal ağrı sendromu olan hastalarda tıbbi pilates uygulamaları ve gebelik rehabilitasyonu

  Uzmanlıklar
  Akupunktur

  Mezoterapi

  Proloterapi

  Ozon terapi

  2015 yılında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik

  Bilimsel Çalışmalar
  Romatoid Artrit Hastalarınında Apo-E Gen Polimorfizminin Progresyon Ve Subklinik Aterosklerotik Gelişimi ile ilişkisi. Şuayb Sevinçkan, Hasan Elden, Sami Hizmetli, Ece Kaptanoğlu, Özlem Şahin, Emrullah Hayta, Mehmet Sıddık Tunçay, Ahmet Karadağ, Halil Pekşen, Esra Aydınkal Semiz, Ali Zorlu, İzzet Tandoğan, Şenol Çitli. 5. Türk Romatoloji Kongresi , Antalya 2012, poster

  Epin Kalkaneili Hastalarda ESWT Tedavisinin Kalkaneal Spurlar Üzeine Etkisi. Emrullah Hayta, Hasan Elden, Sevil Ceyhan Doğan, Mehmet Sıddık Tunçay, Cesur Gümüş, Merve Adalı, İsmail Şalk, Özlem Şahin, Sami Hizmetli. 5. Türk Romatoloji Kongresi , Antalya 2012, poster

  Does Mean Platelet Volume Really Reflect Disease Activity İn Rheumatoid Arthritis? Sami Hizmetli, Yunus Durmaz, Ahmet Kıvanç Cengiz, Mehmet Sıddık Tunçay, Emrullah Hayta, Sevil Ceyhan Doğan, Ece Kaptanoğlu. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul 2014, poster

  Effect of Treatment on Sleep Quality in Rheumatoid Arhritis. Mehmet Sıddık Tunçay, Özlem Şahin, Halil Pekşen, Salih Salihoğlu, Esra Semiz. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul 2014, poster

  Assessment of Mitochondrial Functions and Occurrence of Oxidative Stress at Fibromiyalgia Patients. Halil Pekşen, Hasan Elden, Sevil Ceyhan Doğan, Ahmet Kıvanç Cengiz, Mehmet Sıddık Tunçay, Salih Salihoğlu. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul 2014, poster

  Assesment of Effectivenes of Balneotherapy and Physical Agents in Fibromiyalgia Syndrome. Zafer Özer, Özlem Şahin, Pınar Kaplan Özer, Mehmet Sıddık Tunçay. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul 2014, poster

  Association between depression and serum cortisol and dehydroepi and rosterone-sulfate levels patients with fibromyalgia. Esra Aydinkal Semiz, Sami Hizmetli, Murat Semiz, Ahmet Karadag, Bulent Alim, Merve Canli, Mehmet Siddik Tuncay. 6 th International Congress on Psychopharmacology. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Suppl. 1):S315, poster

  Fibromiyalji Hastalarında Balneoterapi Ve Fizik Tedavi Sonrası Serum Kortizol ve Dehidroepiandesteron-Sülfat Düzeyleri. Esra Aydınkal Semiz, Sami Hizmetli, Murat Semiz, Ahmet Karadağ, Merve Adalı, Mehmet Sıddık Tunçay, Bülent Alım, Emrullah Hayta. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya 2015, poster

  Balneoterapi İle Semptomatik İyileşme Gösteren Progressif Artropati İle Seyreden Ailesel Spondiloepifizyal Tarda Olguları. Olgu Sunumu. Bülent Alım, Mehmet Sıddık Tunçay, Ahmet Karadağ, Sami Hizmetli. 2. Sivas Romatoloji Günleri , Sivas 2016, poster

  Fibromiyalji Hastalarında Serum Kortizol Düzeyinin Depresyon ile İlişkisi. Esra Aydınkal Semiz, Sami Hizmetli, Murat Semiz, Ahmet Karadağ, Bülent Alım, Merve Adalı, Mehmet Sıddık Tunçay, Ü. Sertan Çöpoğlu. Mustafa Kemal Üniv.Tıp Derg, Cilt 5, Sayı 19, Yıl 2014

  Extra corporeal shock-wave therapyeftectively reduces calcaneal spur length and spur-related pain in overweight and obese patients. Emrullah Hayta, Ismail Salk, Cesur Gumus, Mehmet Siddik Tuncay, Ali Cetin J Back Musculoskelet Rehabil 2016 May 20. Epub 2016 Dec 20

  Post-Traumatic Stress Disorder, Alexithymia and Somatoform Dissociation in Patients with Fibromyalgia. Murat Semiz, Önder Kavakcı, Halil Pekşen, Mehmet Sıddık Tunçay, Zafer Özer, Esra Aydınkal Semiz, Ece Kaptanoğlu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2014; 60(4): 245-251

  A Method Of Healing in Traditional Chinese Medicine Complications And Side Effects For Cupping Therapy: Review. Sedat Yıldız, Gülsemin Ertürk Çelik, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Selçuk Güzel, Mehmet Sıddık Tuncay. Turk J Integr Med. 2013;1(2):11-17.

  Sham Kupa Terapisi Cihazı Hakkında Bir Eleştiri. Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Nezir Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Batu Bayar. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):1-5.

  Obezite ve Hipnoz. Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Gülsemin Ertürk Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):27-31.

  Kognitif Hipnoterapi Ve Depresyon. Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Gülsemin Ertürk Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar. Turk J Integr Med. 2014;2(1):15-20.

  Travma Ve Plastik Cerrahi Operasyonları Sonrası Sülük Uygulamaları. Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Selçuk Güzel. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):32-37.

  Sülük Uygulamasının Komplikasyonları. Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Selçuk Güzel. Integr Tıp Derg. 2015;3(1):16-20.

  Lomber Disk Hernisi Tedavisinde Ozon Terapi Uygulamaları. Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Mehmet Uyar, Mehmet Sıddık Tuncay, Önder Taylan Çifçi, Gamze Yılmaz, Sedat Yıldız. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):34-39.

  Yaralanmalarda Ozon Terapi Uygulamaları. Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Mehmet Uyar, Mehmet Sıddık Tuncay, Önder Taylan Çifçi, Gamze Yılmaz. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):40-44.

VİDEO GALERİ