Uzman Psikolog Cansu GÜLER AKSOY

  Mezun Olduğu Fakülte

  2010  - 2015 Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

  Uzmanlık Eğitimi

  Üsküdar Üniversitesi Uzman Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı

  Yabancı Dil

  Arapça, İngilizce (Orta Seviye) - İtalyanca (Az Seviye)

  Uzmanlık Bitirme Tezi

  -  Meme kanseri nedeni ile meme koruyucu cerrahi geçiren ve mastektomi geçiren kadınların, beden algısı ve cinsel doyum düzeylerinin karşılaştırılması

  - Çalışma durumu ile kadınların menopoz öncesi dönemindeki ruh sağlığı ile arasındaki ilişkinin araştırılması

  - Çalışan kadın ile çalışmayan kadının evliliğine yönelik ‘’olumlu yanılsama’’ eğilimlerinin karşılaştırılması

  Sertifikalar

  - Türkiye Cumhuriyeti Üsküdar Üniversitesi-Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Tezli) (Republıc Of Turkey Üsküdar Unıversıty-Clınıcal Psychology Master’s Degree (Wıth Thesıs)

  - Ruh Sağlığı Derneği-Psikolojik İlkyardım ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi(Mental Health Assocıatıon-Psychologıcal Fırst Aıd And Post-Trauma Stress Dısorders Program)

  - Türk Psikologlar Derneği-Mınnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Yorumlama Eğitimi (Turkısh Psychologıcal Assocıatıon-Mınnesota Multı-Way Personalıty Inventory Applıcatıon And Interpretatıon Program)

  - Academy Educatıon&Consultancy-Beden Dili Eğitim Sertifikası(Body Language Program)

  - Çocuk Ergen Psikolojik Eğitimler Sertifikası(Frostıg,Metropolıtan,Gessell,Good-Enough,Agte)- (Chıldren Adolescent Psychologıcal Educatıon Assocıatıon Certıfıcate)

  -  Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Cıteb) Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi-(Marrıage And Couple Therapy)

  -  Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Cıteb)-Boşanma Terapisi Eğitimi(Dıvorce Therapy Program)

  - Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Cıteb)-Cinsel Terapi Eğitimi(Sexual Therapy Program)

  -  Academy Educatıon&Consultancy-Motıvasyon Eğitimi Sertifikası(Motıvatıon Program Certıfıcate)

  - Cinsel Sağlık Enstitüsü(Cısed)-Orgazm Ve Farkındalıklı Cinsellik Eğitimi(Orgasm And Conscıous Sexual Program)

  - Psikodrama Yaşantı Grubu Eğitimi(Psychodrama Experıence Group Educatıon)

  - Ayça Kuru Akademi-Zarafet,İmaj ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi(Grace,İmage And Execuatıve Assıstant Program)

  - Papillon Psikoloji- Hipnoterapi Eğitimi

  - Papillon Psikoloji – EMDR Eğitimi

  Kongre, Seminer ve Projeler:

  - TOÇEV “Benergenim / Maltepe Cezaevi Projesi”

  - CİSED 3.Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi”Orgazm ve Farkındalıkla Cinsellik”

  - 11.Okan Üniversitesi Psikoloji Günleri(Cinsel İşlev Bozuklukları)

  - 22.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi-Üsküdar Üniversitesi ve Sosyal Psikiyatri Derneği

   - Artı Psikodrama Atölyesi”Psikodrama Yaşantı Grubu 18 Oturumluk Katılım”

  -  DR.Abdurrahman Yuraslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi &

   - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi”Psiko-Onkoloji Günleri 1.Sempozyum”

  Deneyimler

  - 2013 Eylül - Aralık Vakıfbank Umut Çocukları Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Yatılı İlköğretim Okulu

  - 2013 Ağustos Hatay Antakya Devlet Hastanesi

  - 2013 TOÇEV ‘ Benergenim/ Maltepe Cezaevi Projesi

  - 2014 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ( Çocuk Servisi ve Erkek Şizofreni Servisi)

  - 2015 Haziran Hatay Özel Defne Hastanesi ( Poliklinik Ve Onkoloji Servisi)

  İş Deneyimi

  - 2015-2018 Özel Hatay Defne Hastanesi(Poliklinik Hizmeti ve Onkoloji Servisi Hizmeti)

  - 2018-2021 Özel Anka Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Kurum Ortaklığı, Müdürlüğü ve Danışmanlık Hizmeti

  Üye Olunan Kuruluşlar:

  - Türk Psikologlar Derneği

   - Hatay Psikologlar Derneği

VİDEO GALERİ