EĞİTİM VE UZMANLIK:

  Çağ Üniversitesi Psikoloji Eğitimi -  Lisans

  Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Tezli Yüksek Lisans

   

  Uzmanlık Tezi: Yatağa bağlı yaşlılara bakım verenlerde bakım verme yükü, depresyon düzeyi ve tükenmişlik durumunun incelenmesi - The investigation of ceregiver burden, depression level and burnout status in caregivers of the elderly people confined to bed.

   

  Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi –Pedagojik Formasyon

   

  MESLEKİ İLGİ ALANLARI:

  Anksiyete (kaygı) bozukluğu

  Depresyon

  Panik bozukluk / panik atak

  Yeme bozukluğu

  Somitizasyon bozukluğu

  Travma sonrası stres bozukluğu

  Çocuk-ergen davranış uyum bozukluğu

  -Kardeş kıskançlığı

  -Okula uyum güçlüğü

  -Enürezis nokturna (gece altını ıslatma)

  Sınav kaygısı

  Sosyal fobi

  Stres yönetimi

  Kronik yorgunluk

  Özgüven sorunu

  Kumar bağımlılığı

  Yas (matem)

  İnternet bağımlılığı

  Madde bağımlılığı

   

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Denver-2 Gelişim Tarama Testi (Türk Psikologlar Derneği)

  Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi ile sınav kaygısı ve başa çıkma yolları (Türk Psikologlar Derneği)

  Oyun Terapisi (Hülya Üstekidağ)

  Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi (Nevin Dölek)

  Çocuk ve Ergen Sağlamlılık Programı Uygulayıcı Eğitimi (Atanur Akar)

  Mersin Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitici Geliştirme Eğitim

  Mersin Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Mahremiyet Eğitimi

  Sanatla Terapi (Müge Benilmiş)

   

  DENEYİMLER:

  Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (2014)

  Tarsus Final Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi (2017)

  Tarsus Köklü Temel Lisesi (2017)

  Tarsus Ziçev Rehabilitasyon Merkezi (2015)

VİDEO GALERİ